MEDICINA FAMILIAR:

Dr. JAVIER CASTRO PORTELA

Policlínica O Pazo
Rúa Viña da Fonte, 10, entpta.
RCS: C-36.000377
Teléfono: 986 690 916

SERVICIO DE ENFERMERÍA:

Dª. Mª. ENCARNACIÓN PARAJES PAZOS

Policlínica O Pazo
Rúa Viña da Fonte, 10, entpta.
RCS: C-36.000377
Teléfono: 986 690 916
Copyright © 2022 Union de Artesanos. Creado por mcGal.