Especialidades Santiago de Compostela

Ginecología

Nombre: Dr/a. ALVAREZ ALVAREZ, CARMEN
Dirección: Centro Médico Rosaleda
RCS: C/15.002454
Teléfono: 981577717

Nombre: Dr/a. GONZALEZ LOPEZ, SUSANA
Dirección: Av. Romero Donallo, nº. 1, Ent 1, Bloque A
RCS: C-15.004391
Teléfono: 621384101

Nombre: Dr/a. SANCHEZ HERRERO, Mª JESUS
Dirección: Dr. Teixeiro, 9-11, 1º
RCS: C/15.002266
Teléfono: 981576628

Nombre: Dr/a. SOTO ESTERAS, MARCIAL
Dirección: Hospital HM Rosaleda
Teléfono: 981577717

Nombre: CLINICA GAIAS
Dirección: Rúa Xaime Quesada, 2-4, baixo
RCS: C/15.001134
Teléfono: 981566801

Equipo médico:
Dr/a. ARAUJO FAGRE, MARIA LORENA
---
...
Nombre: HOSPITAL HM ESPERANZA
Dirección: Av. das Burgas, nº. 2
RCS: C/15.3000195
Teléfono: 981577717

-----
Nombre: INSTITUTO GAL. DE GINECOLOGIA
Dirección: Hospital Policlínico Rosaleda
Teléfono: 981551216

Equipo Médico
Dr/a. BERDEAL HERNANZ, ALICIA
Dr/a. CORES VIQUEIRA, MARIA JOSE
Dr/a. FERNANDEZ ÁLVAREZ, RAFAEL
Dr/a. FREIRIA SOMOZA, ISABEL
Dr/a. GONZÁLEZ CEA, CRISTINA
Dr/a. PEÑAS SILVA, PATRICIA
Dr/a. PÉREZ MUÑUZURI, ELENA
---
Nombre: THE WOMEN´S CLINIC (antes Clínica UMA)
Dirección: Av. Romero Donallo, nº. 42, bajo Derecha
RCS: C/15.000747
Teléfono: 607245387

Equipo médico:
Dr./a. BAHILLO VARELA, ANA
Dr./a. CARRACEDO REBOREDO, RAQUEL PILAR
Copyright © 2021 Union de Artesanos. Creado por mcGal.