Especialidades Santiago de Compostela

Ginecología

Nombre: Dr/a. ALVAREZ ALVAREZ, CARMEN
Dirección: Centro Médico Rosaleda
RCS: C/15.002454
Teléfono: 981574499

Nombre: Dr/a. BAHILLO VARELA, ANA
Dirección: Hospital Nª Sra. de la Esperanza
RCS: C-15.000195
Teléfono: 981578250

Nombre: Dr/a. CARRACEDO REBOREDO, RAQUEL PILAR
Dirección: Hospital Nª Sra. de la Esperanza
RCS: C-15.000195
Teléfono: 981578250

Nombre: Dr/a. GONZALEZ LOPEZ, SUSANA
Dirección: Av. Romero Donallo, nº. 1, Ent 1, Bloque A
RCS: C-15.004391
Teléfono: 621384101

Nombre: Dr/a. SANCHEZ HERRERO, Mª JESUS
Dirección: Dr. Teixeiro, 9-11, 1º
RCS: C/15.002266
Teléfono: 981576628

Nombre: Dr/a. SOTO ESTERAS, MARCIAL
Dirección: Hospital HM Rosaleda
Teléfono: 981551225

Nombre: CLINICA GAIAS
Dirección: Rúa Xaime Quesada, 2-4, baixo
RCS: C/15.001134
Teléfono: 981566801

Equipo médico:
Dr/a. ARAUJO FAGRE, MARIA LORENA
---
Nombre: CLINICA UMA
Dirección: Xeneral Pardiñas, 35, 4º B
RCS: C-15.000747
Teléfono: 981565699

Equipo médico:
Dr/a. BAHILLO VARELA, ANA MARIA
Dr/a. CARRACEDO REBOREDO, RAQUEL PILAR
...
Nombre: INSTITUTO GAL. DE GINECOLOGIA
Dirección: Hospital Policlínico Rosaleda
Teléfono: 981551216

Equipo Médico
Dr/a. BERDEAL HERNANZ, ALICIA
Dr/a. CORES VIQUEIRA, MARIA JOSE
Dr/a. FERNANDEZ ÁLVAREZ, RAFAEL
Dr/a. FREIRIA SOMOZA, ISABEL
Dr/a. GONZÁLEZ CEA, CRISTINA
Dr/a. PEÑAS SILVA, PATRICIA
Dr/a. PÉREZ MUÑUZURI, ELENA
---
Copyright © 2021 Union de Artesanos. Creado por mcGal.